dinsdag 19 april 2011

Verschil tussen Engelse Politiek en Nederlandse politiek Hedendaags
Deelvragen:
Verwerkingsopdracht
Wat zijn de verschillende politieke partijen in Engeland en Nederland.
Wat zijn de verschillen tussen House of Lords en House of Commons.
Wat zijn de verschillen tussen 1e en 2e kamer.
Bronnen:
Bronnen:Verwerkingsopdracht
House Of Lords
       

House of Commons
 


House Of Lords

De Britse regeringpartij Labour legt de laatste hand aan een plan om het Hogerhuis in zijn huidige vorm af te schaffen. Dat heeft de minister van Verkeer, Lord Adonis, tegenover de BBC bevestigd.

Het House of Lords heeft nu 733 leden en bestaat hoofdzakelijk uit life peers, die voor het leven benoemd zijn door de regering, en verder mensen uit de adelstand en enkele bisschoppen.

In plaats daarvan zou er een Senaat moeten komen met driehonderd rechtstreeks gekozen leden.

Verkiezingen
Volgens de krant de Sunday Telegraph rekent het sociaaldemocratische Labour op fel verzet van de Conservatieve partij. Dat zou Labour in de aanloop naar de verkiezingen de gelegenheid geven om de Conservatieven af te schilderen als een ouderwetse partij, die wil vasthouden aan achterhaalde instituten.

Ruim tien jaar geleden, onder de Labour-premier Blair, werd de laatste grote hervorming in het House of Lords doorgevoerd. Toen werd de adelijke erfopvolging voor leden van het Hogerhuis afgeschaft.

House of Commons

Artikel bij house of Commons
Cameron: What looked like a triumph is beginning to seem a curse
His early triumph in building a majority in the UN Security Council for intervention against Gaddafi's forces was lauded by MPs of all parties last week and received overwhelming backing in a Commons vote on Monday.

22 March 2011
Simon Carr: Suddenly everyone's an expert in the art of political conflict
The Commons yesterday was happy to indulge him. But he also lost the House. But because he pitched it to us in nobler terms than honest revenge, the unanswered questions do linger longer than the moral – or sentimental –…

21 March 2011 
John Rentoul: The "Why Should I Tidy My Bedroom" Theory
The House of Commons is debating Libya - after the planes have gone in, for the Henry Porter Tendency who accuse Tony Blair of riding cliché over parliamentary accountability. It seems as if it is an .

21 March 2011 
Osborne pledges £200m to train unemployed young
According to research by the House of Commons library, up to 3.8 million people, including 1.8 million women, will not be covered by maternity pay regulations, the right to request flexible working and shared parental leave,…

19 March 2011 
UK missiles fired at Libyan targets
Mr Cameron yesterday told the House of Commons that RAF Typhoon and Tornado fast fighter jets would be involved in the mission - codenamed Operation The launch of UK operations was announced by Mr Cameron outside 10 Downing

19 March 2011
British forces in action over Libya
But Mr Cameron yesterday told the House of Commons that RAF Typhoon and The launch of UK operations was announced by Prime Minister David Cameron outside 10 Downing Street after he chaired a meeting of the Government's

19 March 2011 
Military action launched against Libyan forces
He has promised MPs a debate and vote on military action in Libya in the House of Commons on Monday, but has made clear that he will not allow this to delay the use of force. The show of strength against the Libyan leader…

19 March 2011
Steve Richards: Iraq’s shadow hangs over Cameron
After Cameron's statement in the Commons yesterday there was the familiar ritual of near universal praise, some of it verging on the ecstatic. At one point during yesterday's Commons exchanges, a He is also incomparably…

18 March 2011 
Retreat now or bombing will begin, Gaddafi is warned
Mr Cameron had earlier told the Commons that the RAF had made preparations to deploy warplanes in "the coming hours" to "air bases from where they can take the necessary action". The minister, who read and at times mumbled…

Verschil tussen House Of Commons en House of Lords
Het parlement van het verenigd koninkrijk bestaat net als in Nederland uit twee kamers. Het Lagerhuis ( House of Commons) en het Hogerhuis (House of Lords). Het Lagerhuis wordt direct door de bevolking gekozen. Het zetels wordt bepaald door het aantal kiesdistricten dat weer afhankelijk is van het aantal inwoners.Sinds de verkiezingen van 2005 telt het Lagerhuis 646 zetels, als volgt onderverdeeld:
Gebiedsdeel Aantal zetels
Engeland 529
Schotland 59
Wales 40
Noord-Ierland 18
Net als in Nederland maakt het staatshoofd, de koningin, deel uit van de regering van het Verenigd Koninkrijk. De meeste ministers zijn tevens lid van het Lagerhuis, maar een aantal bewindslieden is lid van het Hogerhuis. De minister-president is, zo wil de traditie, altijd lid van het Lagerhuis.
House of Commons:
Gekozen leden. Zoals de mensen die de verkiezingen hebben gewonnen hebben een plaats in ‘the House of Commons’ . dat is de plaats waar iedereen zit en zijn argumenten geeft. The House of Commons is afhankelijk van het percentage de partij krijgt in de verkiezingen. Dus arbeid zal winnen, maar conservatieven zullen ook zetels krijgen omdat hun ook stemmen hebben gekregen. Elke zetel is gekregen door verkiezingen. Commons maakt de wet en stuurt het naar House of Lords om het daar goedgekeurd te laten worden.

House of Lords
2e huis van het parlement. Niet gekozen. Ze hebben zetels geërfd en die zetels komen op hun testament te staan.  Hoe dan ook, nu worden ze alsnog gekozen, maar niet 100%.
Hun krachten om wetten niet door te laten gaan die wel door Commons zijn gekomen is beperkt maar alle wetten gaan door the Lords en dan de koningin.

House of Commons
House of Lords
Lagerhuis
Hogerhuis
Gekozen door bevolking
Geërfd
646 zetels
585 leden
Maakt wetten
Controleert wetten
Nederlandse 2e kamer
Nederlandse 1e kamerVerschillen tussen 1e en 2e kamer in Nederland
De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden en de Tweede Kamer uit 150 leden.
De Eerste Kamer vergaderen één dag (soms twee) in de week plenair en de Tweede Kamer vergaderen 4 dagen in de week, waarvan 3 dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) plenair.
 In de Eerste Kamer werken parttime politici en in de Tweede Kamer fulltime politici. De Eerste Kamer is indirect gekozen en de Tweede kamer direct.In de Eerste kamer vergaderen politici in een historische zaal met groene bankjes en in de Tweede Kamer in een moderne vergaderzaal met blauwe stoelen.
 Eerste Kamerleden zitten door elkaar heen in de plenaire zaal. In de Tweede Kamer zitten de kamerleden per fractie in de plenaire zaal.
 Eerste Kamerleden zitten tegenover elkaar in de plenaire zaal. In de Tweede kamer zitten Kamerleden in een half ronde cirkel in de plenaire zaal.
 De Eerste Kamer heeft geen recht van Amendement  (het recht om wijzigingen aan te brengen in wetsvoorstellen). De Tweede Kamer heeft dat wel.
 De Eerste kamer heeft geen Recht van initiatief (het recht om zelf wetsvoorstellen in te dienen). De Tweede kamer heeft dat wel.
 De Eerste Kamer houdt zich bezig met de hoofdlijnen van beleid. De Tweede Kamer houdt zich verder vooral bezig met de dagelijkse politiek.
De Eerste Kamer heeft geen wekelijks vragenuurtje met ministers of staatssecretarissen. Iedere dinsdag komen enkele ministers of staatssecretarissen naar de Tweede Kamer om vragen van Kamerleden te beantwoorden.
1e kamer
2e kamer
75 leden
150leden
1 keer per week vergaderen
4 keer per week vergaderen
parttime politici
fulltime politici
Indirect gekozen
Direct gekozen
Heeft Amendement recht
Heeft dat niet
Geen wekelijks vragen uurtje
Wel wekelijks vragenuurtje
Geen initiatief recht
Wel initiatief recht

Verschillen tussen Engelse en Nederlandse politiek.
Nederland is een Constitutionele democratie omdat het een grondwet en een koningin heeft. Engeland is net als Nederland een Constitutionele democratie omdat het ook een grondwet en een koningin heeft.
Landen die geen districtenstelsel kennen, hebben doorgaans een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dat geldt ook voor Nederland. Partijen krijgen Kamerzetels op grond van het percentage van de stemmen in het hele land. Een kwart van de stemmen is goed voor (ongeveer) een kwart van de zetels.
Geen districtenstelsel en de kiesdrempel is laag, zo krijgen ook kleine partijen een kans in de Tweede Kamer.
In Nederland hebben ze het Meerpartijenstelsel. Dat betekent dat er meerdere partijen iets voor het zeggen hebben dan 2 die in de Coalitie zitten. In Engeland hebben ze het districtenstelsel dat betekent dat Engeland verdeelt is in kleine districten. Elk van deze districten kiezen een kamerlid. En die debatteert dan met andere kamerleden uit andere districten.


Nederland
Engeland
Meerpartijenstelsel
Districtenstelsel
Evenredige vertegenwoordiging
Provinciaal vertegenwoordiging
Coalities
2 partijen tegen over elkaar (meestal)
Democratie
Democratie
Gezag in kamers door voorzitter
Complete chaos
Koningin zit in regering
Koningin zit in regering
De districten van hetDistrictenstelsel in Engeland.

British National Party

Christen-democratisch appel
British Union of Fascists

Partij voor de vrijheid
Conservative Party

Volkspartij voor vrijheid en democratie
Independent Labour Party

Groenlinks
Labour Party

Partij van de arbeid
Liberal Democrats

Democraten 66
National Labour

Partij voor de dieren
Socialist Workers' Party

Socialistische partij
Tory
Chirsten Unie
Union Movement
Staatkundig gereformeerde partij
Wat zijn de verschillende politieke partijen in Engeland en Nederland.
Qua politieke partijen kent het Verenigd Koninkrijk twee leidende factoren: Labour en de Conservatieven. Labour werd opgericht in 1900 tijdens een arbeidersprotest. Aanvankelijk streed deze partij voor typisch socialistische zaken zoals een grote overheidsbemoeienis in de economie en overheidsgefinancierde gezondheidszorg. Sinds de jaren tachtig is Labour echter een liberalere kant opgegaan.             
De Conservatieve Partij is de grootste van het land en is ontstaan uit de achttiende-eeuwse Whig Party. Daarmee is ze de op een na oudste politieke partij van de wereld: alleen de Amerikaanse Democratische Partij bestaat langer. De bekendste en beruchtste Tory van de afgelopen decennia is waarschijnlijk Margaret Thatcher. Als premier deed zij in de jaren zeventig en tachtig stof opwaaien door een oorlog tegen Argentinië te voeren en met harde maatregelen de Britse working class tegen zich in het harnas te jagen. De Liberal Democrats vormen de derde partij van het Verenigd Koninkrijk. Dit is een centrumlinkse partij die nu voor het eerst in haar geschiedenis deel uitmaakt van de regering. De Andere zetels van het Lagerhuis zijn vooral voor national(istisch)e partijen uit Schotland (SNP, 6 zetels) en Noord-Ierland (Sinn Féin, DUP, samen 13 zetels). Ook Wales heeft een eigen partij die strijdt voor onafhankelijkheid: Plaid Cymru heeft drie zetels. (Tabel zelf gemaakt kunnen fouten in zitten)

Politieke partijen in Nederland met hun standpunten.
GL
is nummer één vanwege het uitstekende energie- en klimaatbeleid plus de bijbehorende concrete maatregelen die ervoor nodig zijn. Milieu en leefbaarheid zijn bij GroenLinks het beste af.
PvdD
wint op landbouw en visserij de meeste punten. De ambitieuze verduurzaming van deze sectoren wordt met concrete maatregelen voorgesteld. De Partij voor de Dieren is een goede tweede.
D66
wil de energievoorziening verduurzamen en energie-efficiency bevorderen. Door ambitieuze doelstellingen en concrete acties komt D66 bijzonder positief uit de bus en eindigt op een derde plaats.
CU
scoort met concrete voorstellen om de Europese en Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Opvallend is het pleidooi voor een vleestax en een verbod op handel in illegaal gekapt hout. Een respectabele vierde plek.
SP
is behoudend op het gebied van klimaat en wat betreft de visserijsector. Meest opvallend is het betoog tegen de bio-industrie en voor verkleining van de veestapel. Hoewel een vleestax haar te ver gaat. De SP eindigt al met al op een vijfde plaats.
PvdA
stelt teleur met bedroevend weinig milieu-onderwerpen op haar programma. De partij vindt wel dat Nederland een duurzame koers moet inslaan, maar noemt amper maatregelen om dit te bereiken. De PvdA komt dan ook niet verder dan een zesde positie.
CDA
wil minder CO2-uitstoot verminderen dan het huidige kabinet, waardoor klimaatverandering zal verergeren.Landbouw en visserij moeten verduurzaamd, maar overheidsmaatregelen worden niet genoemd. Van het CDA mag het milieubeleid wel een tandje minder.
SGP
is bijzonder vaag op het gebied van energie en conservatief voor landbouw en visserij. Ze scoort vrijwel alleen punten door tegen genetische manipulatie te zijn. Met een achtste eindigt de SGP in de onderste regionen.
VVD
het enige punt waarin de VVD een stap vooruit wil maken is het afschaffen van Europese landbouwsubsidies. Helaas is dit niet gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen. De VVD laat het milieubeleid over aan het bedrijfsleven, en eindigt op een negende plaats.
PVV
in het partijprogramma van de PVV gaan klimaatdoelstellingen direct overboord, stijgt de CO2-uitstoot dramatisch en wordt de Noordzee in no time leeggevist. De partij wil windmolens vervangen door kolen- en kerncentrales. De PVV eindigt met overtuiging op de allerlaatste plaats.


Politieke partijen in Engeland met hun standpunten.
Conservative and Unionist Party:
Centre-right party which can be loosely divided into three categories, though with considerable overlap: The Thatcherites or Conservative Way Forward, who strongly support a free market and tend to be Eurosceptic, the economically moderate, oft more europhile but socially conservative One Nation Conservatives, and the socially conservative, deeply eurosceptic Cornerstone Group.
Labour Party:
Centre-left; historically allied to Trade unions; mixed market (Third Way) policies have replaced its earlier more socialist platform in recent years, has still socialist MPs and Left-wing factions within the party such as the Socialist Campaign Group; supports greater European integration.
Liberal Democrats:
Traditionally centrist, had moved slightly to the left since the emergence of New Labour while remaining socially progressive, although since the election in 2010 have moved right; strongly supports greater European integration. Promote social liberalism; opposing what they call the 'nanny state', while supporting the welfare state for the basic necessities of life.
Democratic Unionist Party:
More hardline Unionist party in Northern Ireland, has a socially right-wing political agenda, with historical ties to Protestant working classes, thus a centre-left economic history until recently.
Scottish National Party:
Centre-left party in favour of Scottish independence.
Sinn Féin:
Irish republican party in Northern Ireland, supports the idea of a full Irish republic without any interference from the British House of Commons; abstentionist.
Plaid Cymru - Party of Wales: Centre-left party in favour of Welsh independence.
Social Democratic and Labour Party: Constitutional Irish nationalist party in Northern Ireland, has a centre-left and social democratic political orientation.
Alliance Party of Northern Ireland: Liberal party in Northern Ireland that aims to breakdown sectarian divisions between Catholics and Protestants. Has a neutral stance on the Constitutional issue of Northern Ireland's status and is linked with the Liberal Democrats.
Green Party of England and Wales:
Generally centre-left, environmentalist party. Favours British republicanism
Ulster Unionist Party:
Unionist party in Northern Ireland which is traditionally an amalgam of the political spectrum, considered more moderate than the Democratic Unionist Party.UK Independence Party:
Eurosceptic, conservative and populist party which favours withdrawal from the European Union, small government and economic liberalism.
Scottish Green Party:
Environmentalist party in favour of Scottish independence.
Green Party in Northern Ireland:
Environmentalist party in Northern Ireland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten